కవితార్చన – 8

ఎద నిండ నింపుకుని ఎలుగెత్తి పిలువగా
ఏడు కొండల మీద ఎంకన్ననార్తిగా
కనుల ముందరె కాంచగ
అభయ హస్తములతోడుగ
కలవరపడుతున్నది మది కొండనెక్కగ
కరుణనిండిన నేత్రములను కావగ
ఆనతినియ్యవయ జాగును చేయక
హోరెత్తు నీ నామ సంకీర్తనముల
తరియింతును నీ మంగళ పదముల
కరుణించుము నను వేగిరముగ
ఇక వేచి చూడ నా వల్ల కాదయా
గోవిందా గోవింద

కవితార్చన – 7

కేరింతల కలరవముల కనుమరుగాయె బాధ
బేలతనపు చూపుల కని మరిచిపోయె వ్యధ
వాడే తన లోకమై కోరి’కల’ రూపమై
బొమ్మయై ఆట బొమ్మయై
అలసట విడచెను కాలమె మరచెను
ముద్ధు మురిపెముల మునిగెను మనసు
హద్ధులెరుగక మెలిగెను తనువు
మది మురిసెను ముదమున తడిసెను
కాలచక్రము గిర్రున తిరిగెను
జవములు సడలెను చూపులు కరిగెను
నడుములు వంగెను వినికిడి తరిగెను
నడిపించిన చేతిలొ మరల
బొమ్మనై ఆట బొమ్మనై
మది మురిసెను ముదమున తడిసెను

కవితార్చన – 6

తలవంచి నీ వెంట నడిచింటి నేనంట
కష్ట సుఖముల తోడ కలిమి‌ లేముల నీడ
కరిగి పోయెన కాలము, చిరు కయ్యమునెంచ
కసుబుస్సులను కాంచి కలచేను నా ఎడద
కొండంత నీ ప్రేమ శంకింప నేనెంత
తప్పులన్ కాచి మన్నించు నా మదినెంచి
నా హృదిని ఏలేటి రారాజు నీవేనంట
నీకేల నినదించు నా శ్వాశ నీదేనంట
ఎన్నాళ్ళొ కానీ నా యాత్ర నీ వెంట
ఏమియ్య తీరునో నీ యందు ఋణమంట
జననమెక్కడ కానీ, మరణమ్ము నీ చెంత
కన్ను మూసేవేళ ఆ చివరి క్షణమంట
నమ్ము నిక్కంబు నీ రూపు‌ నా కంట
పెదవి దాటని మాట పదములై మారె ఈ పూట
మనస్సాక్షియే అక్షరములుగ మారగ

కవితార్చన – 5

కన్న తల్లి స్పర్శకి పరిచయమనేదవసరమా
కురుస్తున్న మేఘానికి ఛత్రమొకటి అవసరమా

వెలుగుతున్న సూర్యునికి దీపమొకటి అవసరమా
కదులుతున్న కాలానికి యుగములతో అవసరమా

పచ్చటి బయలున్న పుడమికి ఆఛ్ఛాదనమవసరమా
చక్కనైన చంద్రునిలో మచ్చలెతుకుటవసరమా

హరి కాంచను, హృదయానికి హద్దులెన్న అవసరమా
వేడుకొన హరుని కష్టసుఖాలనేవవసరమా
భజియించగ భగవంతు సంకీర్తనలే అవసరమా
నీ మదినే నివేదించ నైవేద్యం అవసరమా

లోతెరుగని కడలికి తీరమొకటి అవసరమా
మిణుకుమన్న తారల దూరమెన్న అవసరమా

మెచ్చుకోలు వ్యక్తపరచ భాష ఒకటి అవసరమా
మధువులొలుకు నాదానికి భావమొకటి అవసరమా
స్వచ్ఛమైన క్షీరానికి గోవునెన్న అవసరమా
అల్లుకున్న బంధాలకు హెచ్చుతగ్గులవసరమా

తరచి తరచి మనసులలో మలినమెన్న అవసరమా
సాయమడుగు చేతి, కులమతములెన్న అవసరమా
ద్రవ్యానికి పేద గొప్ప భేదములెన్న అవసరమా
మనుషులంత ఒక్కటైతె సరిహద్ధులన్నవవసరమా

మతమన్న మత్తు వదిలి
కులమన్న మన్ను కడిగి
ధరణి మోము ముదమొందగ
మనుగడ సాగించుట అవసరమే అవసరమే

కవితార్చన – 4

సోది చెబుతానమ్మ సోది చెబుతాను
ఉన్నదున్నట్టు దుఃఖమొచ్చేటట్టు

మార్చి ముందరంట మరపురాని కాలమంట
వారానికో సినిమా అంట పక్షానికో పార్టీ అంట
మనసయితె మాళ్ళకెళ్ళెనంట
బోరు కొడితె బార్లకెళ్ళెనంట
అబ్బబ్బ ఏమి జీవితమంట
ఎల్లలు లేని ప్రయాణమంట

అలా జాలీగా సాగిపోతున్న జీవితంలో

ఉన్నట్టుండి ఊడిపడిందమ్మ
ఊహించని ఉల్కాపాతమమ్మ
కరోనా అంట దాని నామధేయమమ్మ

మనిషి బతుకమ్మ ఎగుడు దిగుడాయెనమ్మ
మూతులకు మాస్కులేసెనమ్మ
కడిగి కడిగి కరములు కట్టెలాయెనమ్మ
కాలికి చెప్పు కరిచిపెట్టెనమ్మ
ఇంటికి తాళము మరిచెపోయెనమ్మ
మగని చేతికి మాపు వచ్చెనోయమ్మ
లోకమంత చూపి పొంగిపోయెనమ్మ
పాంటులేమో షార్టులాయెనమ్మ
మీటింగులలో కూరలేరుడాయెనమ్మ
పిల్లగాండ్ల పంతాలు పెరిగి పోయెనమ్మ
బక్కచిక్కి ఇల్లాలు బెదిరిపోయెనమ్మ
సరుకులు తెచ్చుకొనుడు గగనమాయెనమ్మ
స్మార్ట్ యాపులే సక్కని మార్గమాయెనమ్మ
బంథుమిత్రుల రాక ఆగిపోయెనమ్మ
సెల్లు ఫోనులో సొల్లు, గంటలాయెనమ్మ
జూములోన జనాల జాతరాయెనమ్మ
పసి కూనలకు ఆన్లైను క్లాసులాయెనమ్మ

ఇక చెప్పోచ్చేదేంటంటే
కాలం వెనకడుగు వేసెనంట
పెద్దల మాట వేదమాయెనంట
పాత పద్ధతులే పానమాయెనంట
దూరమున్న మనసులు దగ్గరాయెనంట

సోది చెబుతానమ్మ సోది చెబుతాను

కవితార్చన – 3

వ్యక్తపరుచు నేస్తమా
నీ గొంతునున్న భావన
అక్షరాలు‌ మరువక
చక్షితాలు మెరవగా
బిడియాన్నే విడువగా
లోకానికె బెదరక
కన్న కలల సాక్షిగా
కాలాన్నే మరువగా

దాచుకున్న ఆర్తిని
దోచుకున్న మనసుని
నిద్ర లేని రాత్రులని
కూడు తినని పొద్దుల్ని
తెలివి లేని తనువుని
చెప్పలేని భాధని
మాట రాని మౌనాన్ని
పట్టలేని ప్రాయాన్ని
అదుపు లేని ఆశల్ని
గుండెలోతు గోసల్ని
తాళలేని తాపాన్ని
చూపలేని దైన్యాన్ని
ఆపలేని ఆవేశాన్ని
కానరాని కోపాన్ని
పెంచుకున్న ప్రేమని
తెంచలేని తలపుని

తొలకరి జడి వానలా
ఆకు మీద చినుకులా
వీచిన చిరు గాలిలా
విరబూసిన వెన్నెలలా
మగువ మేని సొగసులా
మెడనున్న ముత్యంలా
పసిపాపడి చూపులా
పాలనురగ నవ్వులా
పరుచుకున్న కాంతిలా
పట్టలేని పరువంలా
హత్తుకున్న హృదయంలా
హద్దేలేని మిన్నులా
మరువలేని మైత్రిలా
మరపు రాని జ్ఞాపకంలా

హాయిగా
తేనెలొలుకు మాటలా
మరిచిపోని పాటలా
మల్లెపూల తెలుపులా
తీరుతున్న కోరికలా
వ్యక్తపరుచు నేస్తమా
నీ గొంతునున్న భావన

కవితార్చన – 2

వానా వానా వల్లప్ప
మా హైదరబాదు గ్రేటప్పా
నల్లా నాలాల్ లేవప్పా
నదులూ చెరువులె ముద్దప్పా
నయగార గొప్పేందప్పా
మాకంతకు‌మించిన ఫ్లో అప్పా
డ్రైనుకు మూతలు లేవప్పా
మునిగిన శాల్తీ గోలప్పా
కారులు బైకులు వద్దప్పా
పడవలు గొడుగులు మేలప్పా
దైర్యంగడుగు వెయ్యప్పా
దేవుడె నీకు దిక్కప్పా
రస్తాలెతుకుట వేస్టప్పా
నీ కిస్మతె నీకు‌ ఉందప్పా
ఆశే చావని జీవప్పా
అలుపెరుగక ఓటు వెయ్యప్పా

కవితార్చన – 1

జననం మరణం మధ్య మనిషి జీవితం
పరుగులు పెడుతుంది అనుకుని శాశ్వతం
ప్రేమ ద్వేషం మధ్య మనిషి జీవనం
పడదు అడుగు ముందుకు త్వరితం
ఆస్వాదించాలి ఆది అంతం మధ్య ప్రయాణం
ఆనందించాలి అనుబంధాల మధ్య ప్రణయం
ఆ ప్రయాణం నుదుటి రాతలో
ఈ ప్రణయం మన చేతిలో
ఆ దూరాన్ని కానలేము
ఈ దూరాన్ని దాటలేము
అశాశ్వతమైన జీవితములో
ఈ జన్మకు పెనవేసుకున్న బంధాలివి
కడవరకు కాకపోయినా
కలిసి నడిచేవరకయినా
మౌనాలని మాని
కోపాలని దాటి
పంతాలని వీడి
పయనిద్దాం హాయిగా

Workplace Transformation – 2

Future of workplaces are being redefined..

Another peice of excellent thought leadership on this topic.. this one is from Tracey Racette Fritcher, HCS of ServiceNow

Stay focused. Stay productive.. Stay tuned for innovation..

#vcubez #employeeexperience #collaboration #productivity #teams #alignment #profitability #costoptimization #facilities #businessoperations

https://www.reworked.co/employee-experience/how-remote-work-will-impact-the-management-of-employee-experience/

Workplace Transformation – 1

It is here and now. Even as we read this message, the way we work is rapidly changing in a big way…

Changing the way we work, live, play and learn..This is the Vision statement of one of the best companies and the leadership team i had the opportunity to work for early on in my career.

The vision is now fast becoming a reality..

World is starting to realise and even expedite this change in the way we work, albeit pushed by an unfortunate pandemic situation.

We will have an innovative platform released soon to help  manage this change. The platform and solutions will not only improve employee and customer delight, but also better shareholder value and societal impact.

Joining our human spirit and the innovative platforms, together the world will come out of the current challenging situation in a much better way than it entered into it..

Stay focused.Stay productive..Stay Tuned for Innovation…
 
#vcubez #transformation #change #work #life #learn #play

https://www-marketwatch-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.marketwatch.com/amp/story/guid/B436CAFC-953A-11EA-8340-95FDE6EE78E0

Green Eyes, Brown Skin, Broad Nose.. Time to think outside the circles?

As a person who gives lot of importance in life to harmony, it is painful to hear  whats happening in USA.

I personally experienced the warmth that the great Indian monk, Swami Vivekananda famously said at a Chicago conference more than 100 years ago “brothers and sisters of america”. A land of freedom – life, liberty and the pursuit of happiness.

I always had beautiful experiences making friendships with people during my stay in USA.

The colour of the skin, eyes, hair or any other physical attribute neither hindered nor entered our minds.

I did hear about racism being a reality in some families, societies and suburban parts of the country in a subtle manner. But thanks to all my friends, co-workers, bosses and others that i fortunately never experienced it during my stay or travels around the country.

May be i was plain lucky, but i would like to think from the bottom of my heart that it is the norm. For me, there is no other reason to think otherwise based on my life experiences and also for the benefit of future generations.

USA is a nation that most of the world looks upto as a benchmark.

Many believe that, if only majority of their citizens are as educated as that of USA, then their countries would also be as developed, prosperous and advanced.

Such a great place is being burnt today by its own children. It is heart wrenching to see my brothers fighting with each other on the streets just because they happen to have different colored skins.

My heart feels brothers and sisters of this beautiful country would soon get the nation back on its rightful course.

Let’s overcome the challenge of looking at mere bodily differences as barriers of lives blissfully coming together.

The idea of race, gender, caste, creed, nationality are interesting..

Iam told that iam a brown indian hindu brahmin male. I wondered what it really meant.

When we think of it, there are multiple identities for human existence.

These set of identities start at the center with me, the individual.

Since i am born with a specific gender, it pushes me into a circle of gender identity. Also followed by a circle of racial identity. Both of which are not a personal choice but determined by the genetic makeup.

Then comes the circle of family, caste and creed identities at birth.

Then i have a circle of society and national identity based on my birth place and residence.

When extended further, it expands to the circle of humanity.

And finally, as per my personal belief, there is an identity with an all pervasive soul that combines the entire nature together as ONE.

In this manner, we are all made to associate with a few identity circles at different stages of our lives. 

Everytime we associate with these identities, we tend to become part of some exclusive circles.

Depending on which circle has the most influence at a given time and place, we become part of an either oppressive or victim group and are forced to express accordingly.

Some of these identities are very deep at genetic levels, may be for a purpose and destiny. Some of them are personal choices we exercise throughout our lives.

I am happy with my personal identity of both genetic and personal choices, but I don’t like to think of them as some exclusive circles that i need to be trapped into permanently.

Instead, i would love to see them as steps to create a beautiful staircase towards the identity of the universal spirit.

If i am anyway striving, let me strive for that union with the universal spirit bringing harmony with all circles and beyond.

ALSO READ ABOUT FEW THOUGHTS ON DIVERSITY AND INCLUSION HERE..

Nature’s Fury

nature’s fury…

it is tough to handle when people mess too much with it.

No personal wealth, health or the nations GDP, economy, borders and military can save.

It knows no boundaries and has no partiality towards any social status, region, religion, caste, creed, gender and other..

It respects no political boundaries and doesn’t need to be politically correct.

Too much credence we give to the human progress (scientific or social) is an eyewash when the nature is furious and it will do what it does…

All it takes is one invisible new virus and/or microorganism to shake the entire humanity around the world rendering the entire social and scientific leadership helpless..

Times like this perhaps are a reminder to spend sometime going beyond physical sciences and understand the metaphysics and the philosophy of nature and our existence..

Crime,. Policing and suggestions for improvement – part 2

We also as society needs to evolve. Media, social service organisations and civic leaders all have to play a role in this.

Everytime such incidents happen‌, unfortunately populist focus is more on punishment of culprits alone. Punishment is very much needed but it is only reactionary and doesn’t address the real issue.

Even if unfortunate, the public outpouring of sentiment at such times of crime should be funneled to shake the 3 wings (legislative, executive and judiciary) from lethargy for taking some proactive measures.

Continue reading “Crime,. Policing and suggestions for improvement – part 2”

Crime, Policing and a few suggestions for improvement

Deeply saddened with yesterday’s rape and murder incident of a young doctor in Hyderabad. Police should certainly focus on nabbing the culprits and taking them to court to give them the most appropriate punishment for criminals of such a henious crime.

Unfortunately the punishment, candle light marches, introduction of additional legal laws alone will not necessarily stop the next incident to happen.

Nirbhaya incident in Delhi a few years ago and all the activities afterwards didn’t stop yet another similar incident by another set of young, drunk, illiterate truck drivers.

We need to address the root cause and not just the immediate postmartem and focusing on very similar activities. Doing the same thing over and over and expecting a different result is insanity.

I think there should be some crowd sourcing of ideas on this topic and then create a focused group of experts for implementation to address the root cause.

Some of my quick thoughts in my blog here as well as series of tweets this morning.

Iam sure there are many other good ideas, please share yours as well.

Continue reading “Crime, Policing and a few suggestions for improvement”

Remembering Mahatma

Remembering Mahatma Gandhi on his birth anniversary. Mahatma is the father of the nation but also one of the key architects of this eternal land, Bharat i.e. India.

Few are destined and mandated to shape a nations history.

1. Mahatma Gandhi – Architect of Independent India

2. Sardar Patel – Architect of United India (living in Hyderabad, always indebted)

3. PV Narsimha Rao – Architect of Modern India

4. Narendra Modi – Architect

Continue reading “Remembering Mahatma”

Howdy, Modi

USA and India, two major democracies of the world, complement well.

India is a land of spirituality – eternal, energetic, and the pursuit of bliss

&

USA is a land of freedom – life, liberty and the pursuit of happiness

No better time than the leadership today to further it.

Howdy, Modi. wishing the event @ Houston, TX all the best.

waves of transformation in the world

Notwithstanding debates about future of automobile industry (uber/ola vs own-car), world economy will certainly be dictated by following:

– Generational/Aspirational Shift
– Business Model Shift
– Technology Shift
– Consumer Awareness Shift

Policy makers of all the major countries should be willing to address them in order to recalibrate for the new world.

Venky Rao #economy #catchthewave #transitions #aspirational #consumerawareness

Search party

Many times we don’t know ourselves.

We assume our identity to be the new clothes (new body for our soul) that we put on and forget our true self.

Then we keep searching everywhere to get self realisation.

We need to take a step back, reflect and look inside and we will be able to realise the self.

In search of truth – Blissful journeys of Venky Rao

http://www.venkyrao.com

keyūrāṇi na bhūṣayanti puruṣaṁ

केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः ।
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् ।।

नीति शतकम्

కేయూరాణి న భూషయంతి పురుషం హారా న చంద్రోజ్వలా

న స్నానం న విలేపనం న కుసుమం నాలంకృతా మూర్దజా

వాణ్యేకా సమలంకరోతి పురుషం యా సంస్కృతా ధార్యతే

క్షీయంతే ఖలు భూషణాని సతతం వాగ్భూషణం భూషణం

– నీతి శతకం

keyūrāi na bhūayanti purua hārā na candrojjvalā
na snāna na vilepana na kusuma nālaktā mūrdhajā |
yekā samalakaroti purua yā sasktā dhāryate
kīyante khalu bhūaāni satata vāgbhūaabhūaam ||

– Nīti Śatakam

Translation:

Bracelets do not decorate a person, nor do necklaces glittering like the moon.Nor bath, nor smearing the body with fragrance, nor flowers, and nor decorated hair.

Nor bath, nor smearing the body with fragrance, nor flowers, and nor decorated hair.

Only that speech embellishes a person, which has been upheld with cultural refinement.

Indeed, all ornaments decay. Ornament of speech is always the real ornament.

Find your game

Recently a young student shared this with me. Not just the young graduates but most of us face this at different stages of life and feel stuck. Isn’t it?

If we can’t win a stupid game, it is time to change the rules.

If we can’t change the rules, change to a better game for us.

Let that monkey and bird play that game.

There is enough water in the world for seal and fish to not only survive but have fun and live a blissful life.

Penguin will find its habitat, so are the dog and elephant and will find their strengths to blissfully live their lives rather than feeling lost and failed.

Monkey will succeed in that monkey business since even the bird will soon leave it and soar high in the skies.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑