కవితార్చన – 22

ముద్దు మురిపాల మూటలు
హద్దులెరగని ఆశలు
జంట తీయని వలపులు
కన్న కలలకు వేసిన బాటలు
మనసు పంచిన సిరులు
పెల్లుబికిన సంతోషాలు
దేవి మెచ్చిన ప్రార్థనలు
వరము ఇచ్చిన మలుపులు
తాతల కళ్ళల్లో వెలుగులు
అమ్మ నాన్నమ్మల గుండెల నెలవులు
తప్పటడుగుల తీరిన తపనలు
తేనె పలుకుల తేలిన మనములు
అనురాగాల మోయు పల్లకీలు
విరిసిన హర్షముల మాలలు
విడదీయలేని బంధాలు
ఓర్పు నేర్పిన గారాబాలు
ఆహ్లాదకరమైన ప్రయాణాలు
ముదములు కూర్చిన వెన్నెలలు
నిస్వార్థము నేర్పిన నేస్తాలు
మాయని మమతల మరులు
ప్రేమ భాష్యాలకి సాక్ష్యాలు
జల జల రాలిన ఆనంద భాష్పాలు
తియ్యని తలపుల సారధులు
నోచిన నోముల దీవెనెలు
కట్టుకున్న స్వప్న సౌధాలు
కదులుతున్న పంచ ప్రాణాలు
కటకటల నిచ్చెన ధైర్యాలు
దృఢముగ నిలిచిన గుండె నిబ్బరాలు
జీవనయానపు మార్గదర్శులు
తడబడనీయని ఆసరాలు
వెతలు తీర్చగ వచ్చిన ఋణాలు
గమ్యం చేర్చే రథాలు
బ్రహ్మాండ సాగరపు తీరాలు
తెరుచుకున్న స్వర్గ ద్వారాలు
కర్మ కొలది సంతానాలు
దేవుని శాసన లీలలు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: