కవితార్చన – 13

ఒక గర్భము పంచుకుని
ఒక దారం తెంచుకుని
కర్మఫలముననుసరించి
తోబుట్టువులుగ మారి
అనురాగం ఆలంబనగ
అల్లుకొనును బంధములు

అమ్మ నాన్నల ఆత్మల పాలు
సంతతి శ్వాశ నిశ్వాశలు
ముద్దు మురిపెముల మురిసి
ఆనంద ఝరిలొ తడిసి
ప్రపంచంలో పలు దిక్కుల
బతుకు తెరువుకై‌ పయనించె

తిరిగి చూడ చిన్నతనము వంక
ఎన్నెన్ని స్మృతులో ఎనలేని మోదములో
అమ్మ పెట్టు ఆవకాయ ముద్దకై పోటీ
నాన్న చెప్పు చిట్టి కథలకేదీ సాటి
అమ్మ ఒడిని పంచుకొనగ సాగేటి పంతం
నాన్న తెచ్చు కొత్త బుక్కుకై ఎదురు చూచు ఆత్రం
అమ్మ కట్టి ఇచ్చు ఆ ఫలహారమెంత మధురం
నాన్న స్కూటరెక్కి పాఠశాలకెళ్ళుటెంత గర్వం
అలసిన తనువుకు అమ్మ స్పర్శ కమ్మదనం
నేనున్నాననె నాన్న పలుకు ఒక బలం
అమ్మ తోటి పెళ్లి పేరంటాళ్ళకెళ్ళుటకెంత ఆరాటం
నాన్న తోటి క్లాసు బుక్కుల అట్టలేయుటెంత ఉల్లాసం

దీపావళి టపాసులు దాచుకొనెడు కయ్యం
కలిసి‌మెలిసి పాలవెల్లి కట్టుకున్న వైనం
వీక్షించిన మేటి సినిమాలు
మేలుకొని నిద్ర కాచిన రాత్రులు
బ్యాటింగుకై తగాదాలు
అమ్మకి చేసిన ఫిర్యాదులు
హోటల్లో భోజనాలు
హాయిగా నవ్విన క్షణాలు
వేడుకైన రైలు ప్రయాణాలు
సుందర విహారాల చిత్రాలు
చిలిపి కలహాల సందర్భాలు
కొసరి కొసరి వడ్డించిన పదార్థాలు
కొత్త కారు సంబరాలు
ఎగ్జిబిషన్ తిరగడాలు
మిరప బజ్జి కారాలు
కొత్త సరుకు కొనుగోళ్ళు
వీడుకోలు కన్నీళ్ళు
రాసుకున్న ఉత్తరాలు
ఫోను కొరకు పడిగాపులు
రాక కొరకు ఎదురుచూపులు

ఎన్ని కాలాలు మారినా
కొత్త బంధాలు కలిసినా
చెదిరిపోవు ఆ తీపి గురుతులు
కరిగిపోవు మధురమైన జ్ఞాపకాలు
ఉప్పొంగగ ఉత్సాహం
సాగిపోవు మాటల ప్రవాహం
కలుసుకున్న ప్రతిసారి సజీవమౌ
అంతేలేని సరదాలు
దాచుకొనగ మది చాటున
పదిలంగా ప్రియమైన సంగతులు

కవితార్చన – 12

ఇంద్రధనసు తెల్లబోయెను
పరుచుకున్న రంగులు కాంచి
సువాసనలు సిగ్గు పడెను
పరిమళాల విధము కని
షడ్రుచులే చిన్నబోయెను
పలు రకముల విశేషములు చూసి
అంతులేని ఆకాశం విస్తుబోయె
ధరణి మేని ఆభరణమువలె
నిలిచిన వృక్షరాజములను వీక్షించి

ఊయలూగు పిల్లపాపల హితము తలచి
భారమన్న తలపు మరచి చేజారనీక ఒడిసి పట్టి
వారి ముఖము‌నందు వెలుగు చూడ
సంతసమున తేలియాడు

చేయి పట్టి మెడలు వంచి గాయపరచ
నెపమెన్నక ఆకలన్నవాని మనసెరిగి
తనలో చిరు పాలుని పంచగ
అమ్మతనంలోని కమ్మతనం
అనుభవించి ఓలలాడు

తన పంచన చేరువాని బడలిక తీర్చనెంచి
కోరుకోగ సౌఖ్యం తన మేనునే కోసి ఇచ్చి
నాన్నతనంలోని గొప్పతనం చవిచూడగ
ఉల్లాసమున‌ ఊగులాడు

పండుగైన వేడుకైన
అందమైన ఆనందమైన
భగవంతుని అలంకారమైన
సుఖమైనా దుఃఖమైన
గుడ్డివాని ఊతమైన
ప్రతి శాఖకి ఆలవాలమైన
మహీజమును మనుజులం
కానలేము మేలుకోము
శ్రద్ధ అనే ధ్యాస రాదు
పోషణనే బాస లేదు

ముఖము వాడ మెడలు వంగ
ధరణి ఒడిని సేద తీర
కనులు వాలి తరువు ఒరగ
పలువురు చేరి పరిపరి విధములు పొగడె
పంచ ప్రాణములు పైకెగరగ

ఉన్నప్పుడు విలువ లేదు
ఉనికి ఘనత తెలుసుకోరు
పాపమనె సంగతి కనరు
పోయాక మరచిపోరు
మాను మనిషి ఒకటే కదా
ఒకే పెట్టెలో ప్రయాణించు
ఒకే గమ్యం చేరుకునే
రెండు జీవితాలు

కవితార్చన – 11

అలసిన మేను సేద తీరే తరుణం
ఆవిష్కరించును ఎల్లలు లేని
ఎన్నడు యోచించని కొత్త ప్రపంచం
వివరము చూడ మొదలవును
అంచులు కానని ఆశల స్వప్న సోపానం
గమ్యం ఎరుగని మనసు ప్రయాణం
రంగులు కాంచని కొత్త స్వరూపం
రెక్కలు విప్పిన ఇచ్చముల సమాహారం
అంతే లేని కోరికల సమూహం
దాచుకున్న తలపుల సారం
ఒళ్ళు తెలియని వింత మైకం
కను రెప్పల చాటున దాగిన శోకం
మదినేలే ముచ్చటల మోదం
పరుచుకున్న ప్రశాంతమైన వాతావరణం
అనుభుక్తులకందని నిశ్శబ్ద ఏకాంతం
అభూత కల్పనల ఆకారం
ఊహకందని అసంకల్పిత కథనం
ఆకృతి కానని కట్టడం
సృష్టికందని నిర్మాణం
దూరం కొలవని ప్రస్థానం
యాతన తెలియని శరీరం
ఋతువులు రాని కాలం
గమనం నేర్వని సమయం
సకల జీవుల అస్తిత్వానికి అతీతం
మేథకు అందని మాయా లోకం
మరణానికి మరో రూపం
సూక్ష్మ శరీరమనుభవించు కర్మఫలం
ఆనందం ఆహ్లాదం
దుఃఖం భయం
క్రోధం ఉల్లాసం
అనుభూతుల మధ్య ఓలలాడు
అంతరాత్మను తట్టి లేపుతుంది అలారం
కన్న కలను నెమరు వేసుకోగ
కొత్త కలను తీర్చిదిద్దుకోగ
పరుగున సాగుతుంది
మరల నూతన జీవన‌ పయనం

కవితార్చన – 10

ఇంద్రధనసు తెల్లబోయెను
పరుచుకున్న రంగులు కాంచి
సువాసనలు సిగ్గు పడెను
పరిమళాల విధము కని
షడ్రుచులే చిన్నబోయెను
పలు రకముల విశేషములు చూసి
అంతులేని ఆకాశం విస్తుబోయె
ధరణి మేని ఆభరణమువలె
నిలిచిన వృక్షరాజములను వీక్షించి

ఊయలూగు పిల్లపాపల హితము తలచి
భారమన్న తలపు మరచి చేజారనీక ఒడిసి పట్టి
వారి ముఖము‌నందు వెలుగు చూడ
సంతసమున తేలియాడు

చేయి పట్టి మెడలు వంచి గాయపరచ
నెపమెన్నక ఆకలన్నవాని మనసెరిగి
తనలో చిరు పాలుని పంచగ
అమ్మతనంలోని కమ్మతనం
అనుభవించి ఓలలాడు

తన పంచన చేరువాని బడలిక తీర్చనెంచి
కోరుకోగ సౌఖ్యం తన మేనునే కోసి ఇచ్చి
నాన్నతనంలోని గొప్పతనం చవిచూడగ
ఉల్లాసమున‌ ఊగులాడు

పండుగైన వేడుకైన
అందమైన ఆనందమైన
భగవంతుని అలంకారమైన
సుఖమైనా దుఃఖమైన
గుడ్డివాని ఊతమైన
ప్రతి శాఖకి ఆలవాలమైన
మహీజమును మనుజులం
కానలేము మేలుకోము
శ్రద్ధ అనే ధ్యాస రాదు
పోషణనే బాస లేదు

ముఖము వాడ మెడలు వంగ
ధరణి ఒడిని సేద తీర
కనులు వాలి తరువు ఒరగ
పలువురు చేరి పరిపరి విధములు పొగడె
పంచ ప్రాణములు పైకెగరగ

ఉన్నప్పుడు విలువ లేదు
ఉనికి ఘనత తెలుసుకోరు
పాపమనె సంగతి కనరు
పోయాక మరచిపోరు
మాను మనిషి ఒకటే కదా
ఒకే పెట్టెలో ప్రయాణించు
ఒకే గమ్యం చేరుకునే
రెండు జీవితాలు

కవితార్చన – 9

రావణుడు పరుషజాలమాడ
సీత ధరియించిన మౌనం ఒక వేదన
దుశ్శాసన చెరబట్టగ శిరసు వంచి
కురుసభనేలిన మౌనం ద్రౌపదియొక్క రోదనం
పితరుల ఆన మీరక రాముడు
వహించిన మౌనం ఒక ఆదర్శం
శిశుపాలుని నూరు‌ తప్పులెన్న
వాసుదేవుడు దాల్చిన మౌనం ఒక ప్రాణం
పుత్ర ప్రీతి కన్నుగప్ప అశక్తుడైన
ధృతరాష్ట్రుడి మౌనం ఒక సమరం
శ్రవణ కుమారుడి ఆక్రందన వెనుక
దశరధుని అసహాయ మౌనం ఒక శాపం

పతి మాటను తల ఎత్తక
నడుచుకున్న సతి మౌనం ఒక బిడియం
ఆనందబాష్పాల హత్తుకొనగ మనసుల
మధ్య సాగే మౌనం ఒక అనురాగం
భుజము తట్టి ఓదార్పు పంచగ
అశ్రునయనాల మౌనం ఒక స్నేహం
కీర్తి శిఖరాల అందుకొనగ
ఎదనిండిన మౌనం ఒక అభిమానం
ఈశ్వరునారాధించ దాసుని
అంతరంగమందునున్న మౌనం ఒక ధ్యానం
ప్రకృతి కాంచి పరవశించ చిత్రకారుని
హృదినాక్రమించిన మౌనం ఒక ఆరాధనం
మధువు గ్రోల‌ దరిచేరిన తేనీగను కావ
సుమమునావహించిన మౌనం ఒక ఆనందం

అన్యాయము కని కసరలేని
పెదవి చాటు మౌనం ఒక పాపం
అధర్మాన్ని ప్రశ్నించగ గళం
వీడిన‌ మౌనం ఒక ఆవేశం
దొరతనమును నిగ్గదీయ చేతకాని
దమ్ము లేని ప్రజల మౌనం ఒక అవమానం

ముదము కూర్చగ మౌనమాడుట
మేటి కదరా మిత్రమా
మేలు చేయగ మౌనమన్నది
విలువ చేయును మాటకన్నను

నీతి విడవగ ప్రాణమొప్పక
శీలమన్నది గతి తప్పి మెలుగగ
మౌనమన్నది కారాదు మాత్రమొక మాట
మౌనమన్నది కాజాలదు సంఘానికొక గరిమ

భాషకందని భావాల సంగమం
నవరసాల‌ సారం ఈ మౌనం
కాలమెరుగదు ఖ్యాతి గాంచదు
హితమునెంచగ నడుచుకొనుటయె
మానవుల యొక్క ధర్మం
లోపమెన్నగ గీత దాటుట
సమాజం యొక్క కర్తవ్యం

కవితార్చన – 8

ఎద నిండ నింపుకుని ఎలుగెత్తి పిలువగా
ఏడు కొండల మీద ఎంకన్ననార్తిగా
కనుల ముందరె కాంచగ
అభయ హస్తములతోడుగ
కలవరపడుతున్నది మది కొండనెక్కగ
కరుణనిండిన నేత్రములను కావగ
ఆనతినియ్యవయ జాగును చేయక
హోరెత్తు నీ నామ సంకీర్తనముల
తరియింతును నీ మంగళ పదముల
కరుణించుము నను వేగిరముగ
ఇక వేచి చూడ నా వల్ల కాదయా
గోవిందా గోవింద

కవితార్చన – 7

కేరింతల కలరవముల కనుమరుగాయె బాధ
బేలతనపు చూపుల కని మరిచిపోయె వ్యధ
వాడే తన లోకమై కోరి’కల’ రూపమై
బొమ్మయై ఆట బొమ్మయై
అలసట విడచెను కాలమె మరచెను
ముద్ధు మురిపెముల మునిగెను మనసు
హద్ధులెరుగక మెలిగెను తనువు
మది మురిసెను ముదమున తడిసెను
కాలచక్రము గిర్రున తిరిగెను
జవములు సడలెను చూపులు కరిగెను
నడుములు వంగెను వినికిడి తరిగెను
నడిపించిన చేతిలొ మరల
బొమ్మనై ఆట బొమ్మనై
మది మురిసెను ముదమున తడిసెను

కవితార్చన – 6

తలవంచి నీ వెంట నడిచింటి నేనంట
కష్ట సుఖముల తోడ కలిమి‌ లేముల నీడ
కరిగి పోయెన కాలము, చిరు కయ్యమునెంచ
కసుబుస్సులను కాంచి కలచేను నా ఎడద
కొండంత నీ ప్రేమ శంకింప నేనెంత
తప్పులన్ కాచి మన్నించు నా మదినెంచి
నా హృదిని ఏలేటి రారాజు నీవేనంట
నీకేల నినదించు నా శ్వాశ నీదేనంట
ఎన్నాళ్ళొ కానీ నా యాత్ర నీ వెంట
ఏమియ్య తీరునో నీ యందు ఋణమంట
జననమెక్కడ కానీ, మరణమ్ము నీ చెంత
కన్ను మూసేవేళ ఆ చివరి క్షణమంట
నమ్ము నిక్కంబు నీ రూపు‌ నా కంట
పెదవి దాటని మాట పదములై మారె ఈ పూట
మనస్సాక్షియే అక్షరములుగ మారగ

కవితార్చన – 5

కన్న తల్లి స్పర్శకి పరిచయమనేదవసరమా
కురుస్తున్న మేఘానికి ఛత్రమొకటి అవసరమా

వెలుగుతున్న సూర్యునికి దీపమొకటి అవసరమా
కదులుతున్న కాలానికి యుగములతో అవసరమా

పచ్చటి బయలున్న పుడమికి ఆఛ్ఛాదనమవసరమా
చక్కనైన చంద్రునిలో మచ్చలెతుకుటవసరమా

హరి కాంచను, హృదయానికి హద్దులెన్న అవసరమా
వేడుకొన హరుని కష్టసుఖాలనేవవసరమా
భజియించగ భగవంతు సంకీర్తనలే అవసరమా
నీ మదినే నివేదించ నైవేద్యం అవసరమా

లోతెరుగని కడలికి తీరమొకటి అవసరమా
మిణుకుమన్న తారల దూరమెన్న అవసరమా

మెచ్చుకోలు వ్యక్తపరచ భాష ఒకటి అవసరమా
మధువులొలుకు నాదానికి భావమొకటి అవసరమా
స్వచ్ఛమైన క్షీరానికి గోవునెన్న అవసరమా
అల్లుకున్న బంధాలకు హెచ్చుతగ్గులవసరమా

తరచి తరచి మనసులలో మలినమెన్న అవసరమా
సాయమడుగు చేతి, కులమతములెన్న అవసరమా
ద్రవ్యానికి పేద గొప్ప భేదములెన్న అవసరమా
మనుషులంత ఒక్కటైతె సరిహద్ధులన్నవవసరమా

మతమన్న మత్తు వదిలి
కులమన్న మన్ను కడిగి
ధరణి మోము ముదమొందగ
మనుగడ సాగించుట అవసరమే అవసరమే

కవితార్చన – 4

సోది చెబుతానమ్మ సోది చెబుతాను
ఉన్నదున్నట్టు దుఃఖమొచ్చేటట్టు

మార్చి ముందరంట మరపురాని కాలమంట
వారానికో సినిమా అంట పక్షానికో పార్టీ అంట
మనసయితె మాళ్ళకెళ్ళెనంట
బోరు కొడితె బార్లకెళ్ళెనంట
అబ్బబ్బ ఏమి జీవితమంట
ఎల్లలు లేని ప్రయాణమంట

అలా జాలీగా సాగిపోతున్న జీవితంలో

ఉన్నట్టుండి ఊడిపడిందమ్మ
ఊహించని ఉల్కాపాతమమ్మ
కరోనా అంట దాని నామధేయమమ్మ

మనిషి బతుకమ్మ ఎగుడు దిగుడాయెనమ్మ
మూతులకు మాస్కులేసెనమ్మ
కడిగి కడిగి కరములు కట్టెలాయెనమ్మ
కాలికి చెప్పు కరిచిపెట్టెనమ్మ
ఇంటికి తాళము మరిచెపోయెనమ్మ
మగని చేతికి మాపు వచ్చెనోయమ్మ
లోకమంత చూపి పొంగిపోయెనమ్మ
పాంటులేమో షార్టులాయెనమ్మ
మీటింగులలో కూరలేరుడాయెనమ్మ
పిల్లగాండ్ల పంతాలు పెరిగి పోయెనమ్మ
బక్కచిక్కి ఇల్లాలు బెదిరిపోయెనమ్మ
సరుకులు తెచ్చుకొనుడు గగనమాయెనమ్మ
స్మార్ట్ యాపులే సక్కని మార్గమాయెనమ్మ
బంథుమిత్రుల రాక ఆగిపోయెనమ్మ
సెల్లు ఫోనులో సొల్లు, గంటలాయెనమ్మ
జూములోన జనాల జాతరాయెనమ్మ
పసి కూనలకు ఆన్లైను క్లాసులాయెనమ్మ

ఇక చెప్పోచ్చేదేంటంటే
కాలం వెనకడుగు వేసెనంట
పెద్దల మాట వేదమాయెనంట
పాత పద్ధతులే పానమాయెనంట
దూరమున్న మనసులు దగ్గరాయెనంట

సోది చెబుతానమ్మ సోది చెబుతాను

కవితార్చన – 3

వ్యక్తపరుచు నేస్తమా
నీ గొంతునున్న భావన
అక్షరాలు‌ మరువక
చక్షితాలు మెరవగా
బిడియాన్నే విడువగా
లోకానికె బెదరక
కన్న కలల సాక్షిగా
కాలాన్నే మరువగా

దాచుకున్న ఆర్తిని
దోచుకున్న మనసుని
నిద్ర లేని రాత్రులని
కూడు తినని పొద్దుల్ని
తెలివి లేని తనువుని
చెప్పలేని భాధని
మాట రాని మౌనాన్ని
పట్టలేని ప్రాయాన్ని
అదుపు లేని ఆశల్ని
గుండెలోతు గోసల్ని
తాళలేని తాపాన్ని
చూపలేని దైన్యాన్ని
ఆపలేని ఆవేశాన్ని
కానరాని కోపాన్ని
పెంచుకున్న ప్రేమని
తెంచలేని తలపుని

తొలకరి జడి వానలా
ఆకు మీద చినుకులా
వీచిన చిరు గాలిలా
విరబూసిన వెన్నెలలా
మగువ మేని సొగసులా
మెడనున్న ముత్యంలా
పసిపాపడి చూపులా
పాలనురగ నవ్వులా
పరుచుకున్న కాంతిలా
పట్టలేని పరువంలా
హత్తుకున్న హృదయంలా
హద్దేలేని మిన్నులా
మరువలేని మైత్రిలా
మరపు రాని జ్ఞాపకంలా

హాయిగా
తేనెలొలుకు మాటలా
మరిచిపోని పాటలా
మల్లెపూల తెలుపులా
తీరుతున్న కోరికలా
వ్యక్తపరుచు నేస్తమా
నీ గొంతునున్న భావన

కవితార్చన – 2

వానా వానా వల్లప్ప
మా హైదరబాదు గ్రేటప్పా
నల్లా నాలాల్ లేవప్పా
నదులూ చెరువులె ముద్దప్పా
నయగార గొప్పేందప్పా
మాకంతకు‌మించిన ఫ్లో అప్పా
డ్రైనుకు మూతలు లేవప్పా
మునిగిన శాల్తీ గోలప్పా
కారులు బైకులు వద్దప్పా
పడవలు గొడుగులు మేలప్పా
దైర్యంగడుగు వెయ్యప్పా
దేవుడె నీకు దిక్కప్పా
రస్తాలెతుకుట వేస్టప్పా
నీ కిస్మతె నీకు‌ ఉందప్పా
ఆశే చావని జీవప్పా
అలుపెరుగక ఓటు వెయ్యప్పా

కవితార్చన – 1

జననం మరణం మధ్య మనిషి జీవితం
పరుగులు పెడుతుంది అనుకుని శాశ్వతం
ప్రేమ ద్వేషం మధ్య మనిషి జీవనం
పడదు అడుగు ముందుకు త్వరితం
ఆస్వాదించాలి ఆది అంతం మధ్య ప్రయాణం
ఆనందించాలి అనుబంధాల మధ్య ప్రణయం
ఆ ప్రయాణం నుదుటి రాతలో
ఈ ప్రణయం మన చేతిలో
ఆ దూరాన్ని కానలేము
ఈ దూరాన్ని దాటలేము
అశాశ్వతమైన జీవితములో
ఈ జన్మకు పెనవేసుకున్న బంధాలివి
కడవరకు కాకపోయినా
కలిసి నడిచేవరకయినా
మౌనాలని మాని
కోపాలని దాటి
పంతాలని వీడి
పయనిద్దాం హాయిగా

Workplace Transformation – 2

Future of workplaces are being redefined..

Another peice of excellent thought leadership on this topic.. this one is from Tracey Racette Fritcher, HCS of ServiceNow

Stay focused. Stay productive.. Stay tuned for innovation..

#vcubez #employeeexperience #collaboration #productivity #teams #alignment #profitability #costoptimization #facilities #businessoperations

https://www.reworked.co/employee-experience/how-remote-work-will-impact-the-management-of-employee-experience/

Workplace Transformation – 1

It is here and now. Even as we read this message, the way we work is rapidly changing in a big way…

Changing the way we work, live, play and learn..This is the Vision statement of one of the best companies and the leadership team i had the opportunity to work for early on in my career.

The vision is now fast becoming a reality..

World is starting to realise and even expedite this change in the way we work, albeit pushed by an unfortunate pandemic situation.

We will have an innovative platform released soon to help  manage this change. The platform and solutions will not only improve employee and customer delight, but also better shareholder value and societal impact.

Joining our human spirit and the innovative platforms, together the world will come out of the current challenging situation in a much better way than it entered into it..

Stay focused.Stay productive..Stay Tuned for Innovation…
 
#vcubez #transformation #change #work #life #learn #play

https://www-marketwatch-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.marketwatch.com/amp/story/guid/B436CAFC-953A-11EA-8340-95FDE6EE78E0

Green Eyes, Brown Skin, Broad Nose.. Time to think outside the circles?

As a person who gives lot of importance in life to harmony, it is painful to hear  whats happening in USA.

I personally experienced the warmth that the great Indian monk, Swami Vivekananda famously said at a Chicago conference more than 100 years ago “brothers and sisters of america”. A land of freedom – life, liberty and the pursuit of happiness.

I always had beautiful experiences making friendships with people during my stay in USA.

The colour of the skin, eyes, hair or any other physical attribute neither hindered nor entered our minds.

I did hear about racism being a reality in some families, societies and suburban parts of the country in a subtle manner. But thanks to all my friends, co-workers, bosses and others that i fortunately never experienced it during my stay or travels around the country.

May be i was plain lucky, but i would like to think from the bottom of my heart that it is the norm. For me, there is no other reason to think otherwise based on my life experiences and also for the benefit of future generations.

USA is a nation that most of the world looks upto as a benchmark.

Many believe that, if only majority of their citizens are as educated as that of USA, then their countries would also be as developed, prosperous and advanced.

Such a great place is being burnt today by its own children. It is heart wrenching to see my brothers fighting with each other on the streets just because they happen to have different colored skins.

My heart feels brothers and sisters of this beautiful country would soon get the nation back on its rightful course.

Let’s overcome the challenge of looking at mere bodily differences as barriers of lives blissfully coming together.

The idea of race, gender, caste, creed, nationality are interesting..

Iam told that iam a brown indian hindu brahmin male. I wondered what it really meant.

When we think of it, there are multiple identities for human existence.

These set of identities start at the center with me, the individual.

Since i am born with a specific gender, it pushes me into a circle of gender identity. Also followed by a circle of racial identity. Both of which are not a personal choice but determined by the genetic makeup.

Then comes the circle of family, caste and creed identities at birth.

Then i have a circle of society and national identity based on my birth place and residence.

When extended further, it expands to the circle of humanity.

And finally, as per my personal belief, there is an identity with an all pervasive soul that combines the entire nature together as ONE.

In this manner, we are all made to associate with a few identity circles at different stages of our lives. 

Everytime we associate with these identities, we tend to become part of some exclusive circles.

Depending on which circle has the most influence at a given time and place, we become part of an either oppressive or victim group and are forced to express accordingly.

Some of these identities are very deep at genetic levels, may be for a purpose and destiny. Some of them are personal choices we exercise throughout our lives.

I am happy with my personal identity of both genetic and personal choices, but I don’t like to think of them as some exclusive circles that i need to be trapped into permanently.

Instead, i would love to see them as steps to create a beautiful staircase towards the identity of the universal spirit.

If i am anyway striving, let me strive for that union with the universal spirit bringing harmony with all circles and beyond.

ALSO READ ABOUT FEW THOUGHTS ON DIVERSITY AND INCLUSION HERE..

Nature’s Fury

nature’s fury…

it is tough to handle when people mess too much with it.

No personal wealth, health or the nations GDP, economy, borders and military can save.

It knows no boundaries and has no partiality towards any social status, region, religion, caste, creed, gender and other..

It respects no political boundaries and doesn’t need to be politically correct.

Too much credence we give to the human progress (scientific or social) is an eyewash when the nature is furious and it will do what it does…

All it takes is one invisible new virus and/or microorganism to shake the entire humanity around the world rendering the entire social and scientific leadership helpless..

Times like this perhaps are a reminder to spend sometime going beyond physical sciences and understand the metaphysics and the philosophy of nature and our existence..

Crime,. Policing and suggestions for improvement – part 2

We also as society needs to evolve. Media, social service organisations and civic leaders all have to play a role in this.

Everytime such incidents happen‌, unfortunately populist focus is more on punishment of culprits alone. Punishment is very much needed but it is only reactionary and doesn’t address the real issue.

Even if unfortunate, the public outpouring of sentiment at such times of crime should be funneled to shake the 3 wings (legislative, executive and judiciary) from lethargy for taking some proactive measures.

Continue reading “Crime,. Policing and suggestions for improvement – part 2”

Crime, Policing and a few suggestions for improvement

Deeply saddened with yesterday’s rape and murder incident of a young doctor in Hyderabad. Police should certainly focus on nabbing the culprits and taking them to court to give them the most appropriate punishment for criminals of such a henious crime.

Unfortunately the punishment, candle light marches, introduction of additional legal laws alone will not necessarily stop the next incident to happen.

Nirbhaya incident in Delhi a few years ago and all the activities afterwards didn’t stop yet another similar incident by another set of young, drunk, illiterate truck drivers.

We need to address the root cause and not just the immediate postmartem and focusing on very similar activities. Doing the same thing over and over and expecting a different result is insanity.

I think there should be some crowd sourcing of ideas on this topic and then create a focused group of experts for implementation to address the root cause.

Some of my quick thoughts in my blog here as well as series of tweets this morning.

Iam sure there are many other good ideas, please share yours as well.

Continue reading “Crime, Policing and a few suggestions for improvement”

Remembering Mahatma

Remembering Mahatma Gandhi on his birth anniversary. Mahatma is the father of the nation but also one of the key architects of this eternal land, Bharat i.e. India.

Few are destined and mandated to shape a nations history.

1. Mahatma Gandhi – Architect of Independent India

2. Sardar Patel – Architect of United India (living in Hyderabad, always indebted)

3. PV Narsimha Rao – Architect of Modern India

4. Narendra Modi – Architect

Continue reading “Remembering Mahatma”

Howdy, Modi

USA and India, two major democracies of the world, complement well.

India is a land of spirituality – eternal, energetic, and the pursuit of bliss

&

USA is a land of freedom – life, liberty and the pursuit of happiness

No better time than the leadership today to further it.

Howdy, Modi. wishing the event @ Houston, TX all the best.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑